RSS

Onnettomuustutkinnalle uudet kriteerit Euroopassa

Wed, Sep 22, 2010

Uutiset

Euroopan Unioni on hyväksynyt lain, jolla se asettaa entistä tiukemmat kriteerit lento-onettomuustutkinnalle.

Uudella lailla halutaan taata onnettomuustutkinnan riippumattomuus lentokenttien toiminnasta vastaavista viranomaisista.

Uusi laki velvoittaa eurooppalaisia lentoyhtiöitä, sekä kaikkia niitä lentoyhtiöitä, joiden lennot lähtevät EU:n lentokentiltä, toimittamaan täydellisen matkustajaluettelon kahden tunnin kuluessa mahdollisesta onnettomuudesta, jotta omaisille saadaan tieto tapahtuneesta.

Lentoyhtiöiden on tarjottava matkustajille mahdollisuutta ilmoittaa sellaisen henkilön yhteystiedot, johon voidaan ottaa yhteyttä onnettomuuden sattuessa. Lentoyhtiöt voivat käyttää näitä tietoja ainoastaan onnettomuuden sattuessa, eikä niitä saa antaa kolmansille osapuolille tai käyttää kaupallisessa tarkoituksessa.

Matkustajien nimiä ei myöskään saa julkistaa ennenkuin läheisiin on saatu yhteys ja he päättävät haluavatko nimen julkisuuteen vai eivät.

Kaikki lausunnot, joita turvallisuustutkijat saavat tutkinnan aikana, kuten ohjaamon ääni- ja kuvatallenteet sekä lennonjohtoyksiköissä tehdyt äänitallenteet, ovat käytettävissä vain turvallisuustutkintaan. Tällä pyritään takaamaan kaiken tiedon saaminen tutkijoiden käytettäväksi.

Lisäksi turvallisuustutkintaviranomaisen on julkistettava lopullinen tutkintaselostus “mahdollisimman nopeasti ja, mikäli mahdollista, kahdentoista kuukauden kuluttua ajankohdasta, jona onnettomuus tai vakava vaaratilanne tapahtui” kerrotaan Euroopan Parlementin lehdistötiedotteessa.

Kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallisen tason hätäsuunnitelma siviili-ilmailun onnettomuuksien varalta ja varmistettava, että kaikilla niiden alueelle rekisteröityneillä lentoyhtiöillä on suunnitelma siviili-ilmailun onnettomuuksien uhrien ja heidän omaistensa auttamiseksi.

,

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.