RSS

Hki-Vantaan lennonjohtotorni uudistetaan

Helsinki-Vantaan lennonjohtotorni joutuu remonttiin kolmen viikon ajaksi heinäkuussa. Työt aloitetaan 5. heinäkuuta ja päättyy 25. heinäkuuta.

Tänä aikana tornissa toimiva lähilennonjohto siirtyy Finavian toimistotornin 13. kerroksen kokoustiloihin.

Vuoden 2010 loppuun mennessä Helsinki-Vantaalla tulee olemaan käytössään maailman modernein lähilennonjohtojärjestelmä.

“Uudistukset liittyvät Helsinki-Vantaan lentoaseman maaliikenteen kehittämiseen, johon kuuluu muun muassa maaliikennetutkajärjestelmän uusiminen. Nyt käytössä olevan yhden tutka-antennin lisäksi kentälle asennetaan kaksi uutta tutka-antennia sekä erillinen, uusinta teknologiaa hyödyntävä nk. multilateraalinen paikannusjärjestelmä. Niiden avulla ilma-alusten ja ajoneuvojen liikkumista voidaan valvoa paremmin” sanoo lennonvarmistuksen operatiivinen johtaja Raine Luojus Finavian tiedotteessa.

Lennonjohtotornin remontin taustalla on uusi eSTRIP -sähköliuskajärjestelmä (electronic flight strip system), jossa liuskoja hallitaan koskettamalla kynällä monitoria. Paperiliuskat poistuvat lopullisesti käytöstä joulun 2010 jälkeen.

Lentokoneiden reittiselvitykset ovat eSTRIPissä digitaalisessa muodossa ja tietojen lähettäminen suoraan lentokoneen ohjaamoon tulee mahdolliseksi.

Lennot toimivat lähes normaalisti lähilennonjohdon väliaikaisesta muutosta huolimatta.

Ruuhka-aikoina lentokoneiden rullausajat voivat hieman pidentyä. Heinäkuun aikana tapahtuvat muutokset lentokoneiden nousu- ja laskusuuntiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla johtuvat kehäradan rakentamistöistä.

Kuva: Finavia

,

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.