RSS

Blue1 läpäisi ISO 14001 ympäristösertifioinnin

Sun, Dec 20, 2009

Lennot: Blue1, Uutiset

Lentoyhtiö Blue1 on suorittanut hyväksytysti ympäristöjärjestelmänsä auditoinnin ISO 14001-sertifiointistandardien mukaan.

ISO 14001- hyväksyntä kattaa Blue1:n lennot niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Blue1 on ensimmäinen Pohjoimainen lentoyhtiö, joka läpäisee hyväksytysti ISO 14001 ympäristöauditoinnin.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA on nostanut ympäristövastuun turvallisuuden oheen lentoteollisuuden pääproriteetteihin.

Myös Blue1 lentoyhtiön tavoitteisiin kuuluu vastuullinen lentoliikenteen kasvu, jossa lennoista aiheutuvat haittavaikutukset ympäristölle yritetään vähentää minimiin.

Tähän päästään jatkuvilla ympäristötoimenpiteiden parannuksilla sekä sitoutumalla haasteellisiin ympäristötavoitteisiin.

Nyt auditoidun ympäristöjärjestelmän pääpaino on kolmen ympäristöohjelman toteuttamisessa; lentotoiminnassa, matkustamoissa ja tekniikassa.

Ohjelman avulla vaikutetaan konkreettisesti haitallisimpiin ympäristövaikutuksiin, kuten hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöihin, lentomeluun, vaarallisiin kemikaaleihin ja lajittelemattomaan matkustamojätteeseen.

Ympäristöjärjestelmän sertifioiminen ISO 14001-standardin mukaisesti on merkittävä askel Blue1:lle mahdollistaen ympäristötoimenpiteiden ohjaamisen sekä edistysaskeleiden todentamisen kansainvälisesti tunnustetun standardin mukaisesti.

,

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.