RSS

Helsinki-Vantaalle laskeudutaan ympäristöystävällisemmin

Kuluvan kevään aikana lähes 60 prosenttia Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuneista lennoista on tehnyt laskeutumisen ympäristöystävällisellä menetelmällä.

Kyseessä olevalla ”jatkuvan liu’un” – menetelmällä päästöjä voidaan vähentää 10 – 30 prosenttia lähestymisvaiheen aikana.

Suurilla lentokoneilla tämä tarkoittaa jopa 600 hiilidioksidikilon päästövähennystä ja 200 kilon polttoainesäästöä jokaista laskeutumista kohden.

Finavian julkaiseman tiedotteen mukaan ympäristöystävällisyys ulottuu myös meluun, sillä jatkuvan liu’un laskeutumismenetelmä aiheuttaa vähemmän melua.
Helsinki-Vantaan lennonjohdon päällikkö Karri Hannula kertoo, että tulokset jatkuvan liu’un lähestymisissä ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.

Yhä kasvava lentojen määrä Helsinki-Vantaan lentoasemalla edellyttää myös ennakoivia ympäristövaikutuksien hallintaan tähtääviä toimenpiteitä.

Ympäristön kannalta kestävää palvelutuotantoa tavoitellaan ilmatilan, kiitoteiden, maapalvelun, matkustaja- ja rahtiterminaalien sekä lentokaluston optimaalisella käytöllä.

Samalla asiakkaiden lennot ja niihin liittyvät palvelut toteutuvat viiveettömästi ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

Jatkuvan liu’un lähetymistavan kehittämishanke (CDA Continuous Descent Approach) aloitettiin Finavian toimesta Helsinki-Vantaalla vuonna 2008.

Hankkeella pyritään vähentämään melua, polttoaineen kulutusta ja pakokaasupäästöjä muuttamalla lentäjien, lennonjohdon ja lentoyhtiöiden toimintatapoja etenkin yöajan lentoliikenteessä.

CDA-menetelmien tuloksekas hyödyntäminen ilmatilasuunnittelun, lennonjohdon sekä lentoyhtiöiden yhteistyötä.

Hannulan mukaan Finavian lennonjohtajat ovat mahdollistaneet sen, että lentoyhtiöt voivat toteuttaa CDA-lähestymisiä Helsinki-Vantaalla.

Projekti tukee lentoyhtiöiden sisäistä koulutusta ympäristöystävällisten menetelmien toteuttamiseksi, mutta ei korvaa lentoyhtiöiden omaa panostusta projektin vaikuttavuuden varmistukseksi.

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.