RSS

Iberia auttaa elinsiirtopotilaita

Sat, Feb 21, 2009

Lennot: Iberia, Uutiset

Espanjan kansallinen lentoyhtiö Iberia tekee pyyteetöntä yhteistyötä ONT:n eli Espanjan kansallisen elinsiirto-organisaation kanssa.

Vuonna 2008 Iberia kuljetti lennoillaan yhteensä 121 elinsiirtoleikkauksiin tarkoitettua maksaa (39) ja munuaista (82).

Kuljetus tapahtuu siihen erikoisesti varustelluissa jääkaapeissa ja lentohenkilökunnan valvonnan alaisena siihen saakka, kunnes lento pääsee määränpäähänsä ja ONT:n henkilökunta ottaa kuljetuksen vastaan.

Iberia näyttelee tärkeää osaa tässä kuljetuslinkissä etenkin silloin, kun luovuttaja ja elimensaaja ovat eri kaupungeissa.
Kuljetus on pystyttävä järjestämään sujuvasti paikasta toiseen, sillä elimensiirto on tehtävä nopeasti sen jälkeen, kun se on irroitettu luovuttajasta.

Tässä Iberian laaja lentoverkosto, aikataulut ja kohteet ovat loistavana apuna.

Lentoyhtiö Iberia on tehnyt yhteistyötä ONT:n jo 15 vuoden ajan ja keskimäärin se kuljettaa 120 elintä vuodessa.

Espanja on maailman kärkimaita elinsiirtoleikkauksissa.
Luovuttajia on myös erittäin paljon, 34 luovuttajaa miljoonaa asukasta kohden, kun Euroopan Unionin keskiarvo on vain 16,8 luovuttajaa miljonaa asukasta kohden.

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.