RSS

Pakettimatkoja koskeva lainsäädäntö muuttuu

Thu, Feb 12, 2009

Uutiset

Valmismatkoja koskeva lainsääntö muuttuu Suomessa 1. heinäkuuta lähtien.

Uudistus tulee parantamaan kuluttajien asemaa, sillä internetissä myytävät pakettimatkat kuuluvat siitä lähtien myös lain ja matkanjärjestäjän asettaman vakuuden piiriin.
Näin esimerkiksi konkurssitilanteessa matkustajien paluukuljetukset sekä ennakkomaksujen palautukset olisivat taattuja.

Valmismatkoiksi katsotaan kaikki sellaiset esimerkiksi lennot ja majoituksen sisältävät paketit, joita markkinoidaan yhteishintaan verkkosivuilla tai matkatoimistoissa.

Valmismatkaksi ei katsota sellaista matkaa, jossa asiakas itse kokoaa mieleisensä yhdistelmän kuljetuksista ja majoituksesta joko verkkosivuilla tai esitteestä.

Lakiesityksen mukaan myös matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuutta lisätään.
Asiakkaille on kerrottava kuuluuko matka vakuusturvan piiriin ja matkustajille on myös tiedotettava mahdollisista turvallisuusriskeistä sekä lisävakuutuksen tarpeellisuudesta.

Matkatoimistoilla on edelleen oikeus rajoittaa matkustajalle laissa annettua oikeutta peruuttaa matkasopimus, jos kyseessä on niin yksilöllinen matka, ettei sitä voida jälleenmyydä.
Tavallisten seuramatkojen peruutusoikeutta ei voida rajoittaa.

Uusi laki tulee helpottamaan matkustajia myös silloin, kun matka ei joltain osin vastaa luvattua. Tähän asti pakettimatkalaisen on täytynyt huomauttaa puutteista matkanjärjestäjälle ja jos tämä ei ole onnistunut kohtuullisessa ajassa, matkustaja on voinut menettää oikeutensa saada hyvitystä puutteista.

Tulevaisuudessa huomautuksen puutteista voi tehdä suoraan matkanjärjestäjän käyttämälle elinkeinonharjoittajalle, jos matkanjärjestäjän edustajaa ei ole paikalla.

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.