RSS

Lentojen internetkauppa erityistarkkailuun

Sat, Jan 3, 2009

Lennot, Uutiset

Joulukuussa 2008 Euroopan komission kuluttaja- sekä kuljetusalan komissaarit, Meglena Kuneva ja Antonio Tajani, aloittivat painostuskampanjan internet kauppaa harjoittaville lentoyhtiöille koskien EU-lain noudattamista.

Lentoyhtiöiden edustajille lähettämässään kirjeessä Tajani ja Kuneva julkaisevat 30-kohtaisen tarkistuslistan matkustajien oikeuksista. Ilmailualalta odotetaan palauttetta ja sen mukaan lista vahvistetaan pysyväksi. Käyttäjäystävällinen lista tulee olemaan myös kuluttajan nähtävissä internetissä.

Yhteistyötä ilmailualan kanssa tehdään samanaikasesti, kun komissio ponnistelee lisätäkseen valvontaa lain täytäntöönpanemiseksi kansallisella tasolla. Kuneva sanoo viestinsä olevan selkeä; “lain noudattaminen ei ole vaihtoehto, vaan velvollisuus”. Lisätoimia Euroopan Komission puolelta tullaan harkitsemaan, jos valvonta kansallisella tasolla jatkuvasti epäonnistuu.

Euroopassa myydään yli 700 miljoonaa lentomatkaa vuodessa ja yhä useammin matka ostetaan intenetissä. Komissio on tutkinut lentoja myyviä web-sivuja vuoden 2007 syksystä lähtien. Silloin yksi kolmesta tutkimukseen osallistuneesta sivusta joutui erityisseurantaan, toukokuussa 2008 jo 50% näistä sivuista oli korjannut virheensä.

Komissio saa lopullisen raporttinsa pakettiin toukokuussa 2009, johon mennessä tutkimus sektorin tilasta, ns. terveystarkastus, on saatu päätökseen. Hyviä uutisia meille kuluttajille, joiden lentomatkojen osto internetissä tulee entistä turvallisemmaksi!

,

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.