RSS

Finnair merkittävään sopimukseen lentäjien kanssa

Fri, Apr 2, 2010

Lennot: Finnair, Uutiset

Finnair on päässyt sopimukseen lentäjiä edustavan Suomen Liikennelentäjäliiton (SLL) kanssa työehtosopimusta täydentävistä tehostamistoimista.

Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen mukaan kysymyksessä on ” historiallinen sopimus, joka osoittaa lentäjiltä merkittävää vastuunottoa vaikeassa tilanteessa, jossa Finnair ja koko toimiala painii. On hienoa, että tässä on saavutettu pysyviä rakenteellisia muutoksia, ei ainoastaan lyhytaikaisia säästöjä”, sanoi Vehviläinen.

Marraskuussa valtakunnansovittelija Esa Lonka asetti työryhmän, jonka oli määrä löytää viiden prosentin palkanalennuksen lisäksi 13 prosentin säästöt lentäjien yksikkökustannuksissa. SLL:n valtuusto hyväksyi työryhmän ehdotuksen, jolla lentäjien noin 20 miljoonan euron osuus henkilöstökustannusten säästötavoitteesta täyttyy.

”Tehty sopimus kuvaa alan tämänhetkistä taloudellista tilannetta. Päätös leikkauksista ja palkanalennuksista ei ollut meille helppo. Tehdyllä sopimuksella me liikennelentäjät osoitamme sitoutumisemme Finnairiin, ja että kannamme vastuuta myös yhtiön tulevaisuudesta”, SLL:n puheenjohtaja Kristian Rintala toteaa.

Kustannussäästöt syntyvät muun muassa tehokkuutta parantavista muutoksista, eläkeiän asteittaisesta nostosta, vapaapäiväjärjestelyjen muuttamisesta sekä kesälomakauden pidentämisestä, mikä parantaa miehistöjen käytettävyyttä.
Muutokset nostavat lentäjien keskimääräistä lentotuntimäärää.

”Pärjääminen lentoyhtiöiden välisessä kovassa kisassa edellyttää ennen muuta kustannuskilpailukykyä, jota olemme hakeneet 200 miljoonan euron säästöohjelmalla. Toimintatapojen muutos menee läpi organisaation ja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan myös henkilöstön panos. Tässä on selvä esimerkki ryhmästä, jossa ympäristön muutoksen merkit on luettu ja ymmärretty”, jatkoi Vehviläinen.

Taloudellisen laman aiheuttama lentojen kysynnän lasku on saanut lähes kaikki perinteiset lento-yhtiöt etsimään säästökohteita pystyäkseen ylläpitämään toimintaansa kiristyneessä kilpailutilanteessa. Lennot ovat nyt onneksi osoittaneet piristymisen merkkejä ja elpyminen on lähtenyt käyntiin.

, ,

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.