RSS

Ilmailu tapetilla Kööpenhaminan huippukokouksessa

Sun, May 24, 2009

Lennot: SAS, Uutiset

Toukokuun 24. – 26. päivä Kööpenhaminassa kokoontuvat maailman liike-elämän, politiikan ja asiantuntijoiden ryhmät neuvottelemaan ilmastomuutoksesta.

Huippukokouksen yhteydessä myös ilmailualan merkittävimmät edustajat keskustelevat ehdotuksista, joita sektori aikoo suositella poliitikoille ennen joulukuussa pidettävää YK:n ilmastohuippukokousta.

Neuvottelujen isäntänä toimii kansainvälisen ilmakuljetuslitto IATA:n kanssa yhteistyössä SAS lentoyhtiö, joka on nimetty kokouksen viralliseksi lentoyhtiöksi.

Kaikkien kokoukseen osallistujien, jotka valitsevat SAS:n lennot Kööpenhaminaan, hiilidioksipäästöt korvataan.
Ilmailualan vaikuttajien päämääränä on antaa lausunto selkeinä suosituksina poliittisille päättäjille.

”Suurin toiveemme on, että joulukuussa YK:n ilmastokokouksessa poliitikot määrittävät selkeät raamit, joiden puitteissa kansainvälinen teollisuus voi kehittyä ympäristöä säästävästi.

Poliitikkojen tulisi kannustaa uuden teknologian kehittämistä, kuten biopolttoaineen tutkimista, jotta ympäristön kuormitusta saataisiin vähennettyä”, sanoi SAS:n pääjohtaja Matts Jansson.

SAS lentoyhtiöllä on kunnianhimoinen ympäristösuunnitelma ja sen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästojään 20 prosenttia viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

, , ,

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.