RSS

AEA:n uusi puheenjohtaja valittu

Eurooppalaisten lentoyhtiöiden yhteistyöjärjestö AEA on valinnut vuoden 2009 puheenjohtajakseen Ivan Miseticin Kroatiasta.
Ivan Misetic toimii Croatia Airlinesin pääjohtajana ja seuraa tehtävässä hollantilaisen KLM lentoyhtiön johtajaa, Peter Hartmania.

Ivan Misetic on pitkäaikaisin CEO Euroopassa, hänet nimitettiin virkaansa vuonna 1997. Hänen toimestaan maan valtiollisesta lentoyhtiöstä, Croatia Airlinesista, on tullut luonnollinen osa itsenäisen Kroatian infrastruktuuria.

Samalla lentoyhtiö on ollut avainasemassa luomassa itsenäisen Kroatian identiteettiä suhteessä ulkomaailmaan sekä itä-Eurooppalaisten lentoyhtiöiden integroitumisessa länsi-eurooppalaisille ilmailumarkkinoille.

Ivan Misetic on panostanut henkilökohtaisesti paljon myös AEA:n toimintaan ja ollut sen hallituksen jäsen. Vuonna 1998 hän toi Croatian Airlinesin järjestöön.

Puheenjohtajakaudellaan Misetic joutuu vastaamaan mm. taloudellisen epävakauden mukanaan tuomiin haasteisiin. Uusi puheenjohtaja takaa työskentelevänsä “yhtenäisen eurooppalaisen taivaan” -projektin puolesta pitäen sitä erittäin tärkeänä Euroopan kansalaisille, ympäristölle ja ilmailualalle.

Vuoden 2009 loppupuolella järjestö keskittyy neuvotteluihin EU:n instituutioiden ja kansallisten hallitusten kanssa. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla Euroopan unioni voi tukea ilmailualan kilpailukykyä sekä lentojen ympäristö- ja kuluttajaystävällisyys pyrkimyksiä.

, ,

Tämä merkintä oli kirjoittanut:

- who has written 1315 posts on uutiset.halvatlennot.fi.


Ota yhteyttä kirjoittajaan

Palaute suljettu.